GƏNCLƏRİN ELMİ ARAŞDIRMALARINA DƏSTƏK

İctimai Birliyi

Sorğu

GEAD İctimai Birliyinin fəaliyyəti haqqında məlumatı haradan əldə edirsiniz?Lütfən şəkildə gördüyünüz yazını daxil edin

Ana səhifəXaricdə təhsilMagistratura

IELTS

Kağız formatında
Bir neçə tapşırıq növlərindən istifadə olunaraq, müxtəlif çeşidli suallarla üç oxuma parçası verilir.
Vaxt
60 dəqiqə
Sualların sayı
40
Tapşırıq növləri
Aşağıdakı növlərdən seçilərək müxtəlif çeşidli suallar istifadə olunur: çoxvariantlı seçim, məlumatı müəyyənləşdirmə, yazarın görüşünü/iddiasını müəyyənləşdirmə, məlumatı uzlaşdırma, başlıqları uyğunlaşdırma, cümlə sonluqlarını uzlaşdırma, cümlə tamamlama, xülasə vermə, qeydi tamamlama, cədvəli tamamlama, diaqramı tamamlama, qısa cavablı suallar.
Qaynaqlar
Mətnlər qeyri-mütəxəssilər üçün yazılmış kitablardan, jurnallardan və elmi dərgilərdən götürülür.  Bütün mövzular ümumi maraq kəsb edən mövzulardır. Onlar bakalavr, magistr və doktorantura kurslarına qəbul olmaq istəyən namizədlərə uyğun hazırlanır. Parçalar müxtəlif üsullarda, məsələn hekayə, təsviredici, discursive/argumentative yazılır. Ən azından bir mətn ətraflı məntiqli mövzudan ibarət olur. Mətnlər diaqram, qrafik şəkillərdən ibarət ola bilər.Əgər mətnlərdə texniki terminlərdən istifadə olunursa, həmin terminlərin açıqlaması verilir.
Cavablandırma
Namizədlərdən cavablarını cavab kağızına köçürmələri tələb olunur. Namizədlər cavablarını onlara verilmiş test müddəti ərzində köçürməlidirlər. Köçürmə üçün əlavə vaxt verilmir. Cavabları cavab kağızına körürərkən diqqət edilməlidir ki, sözün düzgün yazılmaması və qrammatik səhvlər cərimələnir.
Qiymətləndirmə
Hər bir sual 1 qiymət hesab olunur. 
Kağız formatı 
İmtahan
da iki tamamlanmalı olan Writing tasks (Yazı tapşırığı) var.
Vaxt
60 dəqiqə
Sualların sayı
2
Tapşırığın növləri
Birinci tapşırıqda (Task 1) namizədlər öz sözləri ilə görsəl məlumatı (qrafik/cədvəl/hesabat/diaqram) təsvir etməlidirlər. Onlar təxminən 20 dəqiqə ərzində 150 söz yazmalıdırlar. İkinci tpşırıqda (Task 2) namizədlər öz görüşlərini, arqumentlərini və problemlərini təqdim etməlidirlər. Onlar təxminən 40 dəqiqə ərzində 250 söz yazmalıdırlar.
Cavablandırma
Cavablar cavab kağızında verilməli və tam olaraq yazılmalıdır. Qeydlər bütövlükdə və ya qismən cavab kimi qəbul olunmur. Namizədlər sual kağızına yaza bilərlər, amma bu yoxlama otağına götürülməyə bilər. və bu halda imtahan yoxlayan tərəfindən görülməyəcək.
IELTS Listening (Dinləmə)
 
Kağız formatda
Dörd bölmə (Section), hər birində 10 sual. Suallar elə tərtib olunur ki, dinləmə zamanı cavablar sıra ilə ortaya çıxır. İlk iki bölmə gündəlik social həyatda baş verən vəziyyətlərə aiddir. Bölmə 1-də (Section 1) iki nəfər arasında söhbət olur (misal üçün, şəyahət haqqında söhbət) və Bölmə 2-də (Section2) monoloq (misal üçün, yerli əyləncə mərkəzi haqqında). Son iki bölmə təhsil və təlim kontekstində yaranan şəraitlərə aiddir. Bölmə 3-də (Section 3) iki nəfər arasında söhbət (misal üçün, univeristet müəlliminin nəzarətində iki tələbə arasında müzakirə) və Bölmə 4-də (Section 4) hər hansı akademik mövzu haqqında monoloq olur. Səs yazısı yalnız bir dəfə eşidilir. Onlara Britaniya, Avstraliya, Yeni Zelandiya, Amerika və s. aksentlər daxildir.
Vaxt
Təxminən 30 dəqiqə (əlavə olaraq 10 dəqiqə köçürmək üçün vaxt).
Sualların sayı
40
Tapşırığın növləri
Müxtəlif tipli suallar aşağıdakı növlərdə olur:
Çoxvarianlı, uyğunlaşdırma, plan/xəritə/diaqram işarələmə, forma/qeyd/cədvəl /xülasəni tamamlama, cümlə tamamlama.
Cavablandırma
Dinləmə testi zamanı namizədlər öz cavablarını dinləyərək sual kitabcasına yazır və testin sonunda onlara cavabları cavab kağızına köçürmək üçün 10 dəqiqə verilir. Cavabları cavab kağızına körürərkən diqqət edilməlidir ki, sözün düzgün yazılmaması və qrammatik səhvlər cərimələnir.
Qiymətləndirmə
Hər bir sual 1 qiymət hesab olunur.
 
IELTS Speaking (Danışma)
 
 
Danışma testi (The Speaking test) namizəd və imtahan götürən arasında şifahi müsahibədən  təşkil olunur. Danışıqlar hamısı yazılır.
Vaxt
11-14 dəqiqə
Tapşırığın növü
Testin üç hissəsi var və hər hissəsin qarşılıqlı əlaqə, tapşırığı anlama və cavablandırma baxımından öz funksiyası var.

 

1640 dəfə baxılıb

Sosial şəbəkələr

Faydalı linklər