GƏNCLƏRİN ELMİ ARAŞDIRMALARINA DƏSTƏK

İctimai Birliyi

Sorğu

GEAD İctimai Birliyinin fəaliyyəti haqqında məlumatı haradan əldə edirsiniz?Lütfən şəkildə gördüyünüz yazını daxil edin

Ana səhifəLinklər

AAK-ın tövsiyə etdiyi nəşrlər / Fəlsəfə, sosiologiya, psixologiya, ilahiyyat elmləri

Fəlsəfə, sosiologiya, psixologiya, ilahiyyat elmləri

Elmi nəşrin adı

Nəşr orqanı və ya təşkilat

1. AMEA-nın Məruzələri

AMEA

2. AMEA-nın Xəbərləri. Humanitar Elmlər Seriyası (psixologiya elmləri üzrə)

AMEA

3. AMEA-nın Xəbərləri. Tarix, Fəlsəfə, Hüquq Seriyası (fəlsəfə və sosiologiya elmləri üzrə)

AMEA

4. Bakı Universitetinin Xəbərləri. Sosial-Siyasi Elmlər Seriyası

Bakı Dövlət Universiteti

5. Bakı Slavyan Universitetinin Elmi Əsərləri. İctimai-Siyasi Elmlər Seriyası (sosiologiya, psixologiya və ilahiyyat üzrə)

Bakı Slavyan Universiteti

6. Naxçıvan Dövlət Universiteti. Elmi Əsərlər. Humanitar Elmlər Seriyası (psixologiya və ilahiyyat üzrə)

Naxçıvan Dövlət Universiteti

7. Naxçıvan Dövlət Universiteti. Elmi Əsərlər. İctimai Elmlər Seriyası (fəlsəfə elmləri uzrə)

Naxçıvan Dövlət Universiteti

8. Dirçəliş-XXI əsr (sosiologiya, psixologiya və ilahiyyat üzrə)

Azərbaycan Dövlət Quruculuğu və Beynəlxalq Münasibətlər İnstitutu

9. Azerbaijan Focus (fəlsəfə və sosiologiya elmləri üzrə)

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Strateji Araşdırmalar Mərkəzi

10. Dövlət İdarəçiliyi: Nəzəriyyə və Təcrübə

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası

11. Şərq Fəlsəfəsi Problemləri (fəlsəfə elmləri üzrə)

AMEA Fəlsəfə, Sosiologiya və Hüquq İnstitutu

12. Bakı Dövlət Universiteti İlahiyyat Fakültəsinin Elmi Məcmuəsi (fəlsəfə, psixologiya və ilahiyyat üzrə)

Bakı Dövlət Universiteti

13. Fəlsəfə və Sosial-Siyasi Elmlər

Azərbaycan Fəlsəfə və Sosial-Siyasi Elmlər Assosiasiyası

14. Mədəniyyət Dünyası (fəlsəfə, psixologiya və ilahiyyat üzrə)

Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universiteti

15. Psixologiya Jurnalı (psixologiya elmləri üzrə)

Bakı Dövlət Universiteti

16. Azərbaycan Dillər Universiteti. Elmi Xəbərlər (psixologiya elmləri üzrə)

Azərbaycan Dillər Universiteti

17. Elmi Əsərlər

AMEA Fəlsəfə, Sosiologiya və Hüquq İnstitutu

18. Bədən Tərbiyəsi və İdman Akademiyasının Elmi Xəbərləri (psixologiya elmləri üzrə)

Azərbaycan Dövlət Bədən Tərbiyəsi və İdman Akademiyası

19. Dövlət və Din (ilahiyyat üzrə)

Azərbaycan Respublikasının Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsi

20. Pedaqoji Universitet Xəbərləri (psixologiya elmləri üzrə)

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti

21. AMEA Şərqşünaslıq İnstitutu. Elmi Araşdırmalar (ilahiyyat üzrə)

AMEA Şərqşünaslıq İnstitutu

22. Azərbaycan Respublikası Təhsil Problemləri İnstitutu. Elmi Əsərlər (psixologiya elmləri üzrə)

Azərbaycan Respublikası Təhsil Problemləri İnstitutu

 

2304 dəfə baxılıb

Sosial şəbəkələr

Faydalı linklər