GƏNCLƏRİN ELMİ ARAŞDIRMALARINA DƏSTƏK

İctimai Birliyi

Sorğu

GEAD İctimai Birliyinin fəaliyyəti haqqında məlumatı haradan əldə edirsiniz?Lütfən şəkildə gördüyünüz yazını daxil edin

Ana səhifəLinklər

AAK-ın tövsiyə etdiyi nəşrlər / Fizika və Astronomiya elmləri

                                                  Fizika və Astronomiya elmləri

Elmi nəşrin adı

Nəşr orqanı və ya təşkilat

1. AMEA-nın Məruzələri

AMEA

2. AMEA-nın Xəbərləri. Fizika-texnika və Riyaziyyat Elmləri Seriyası. Fizika və Astronomiya Buraxılışı

AMEA

3. Azərbaycan Astronomiya Jurnalı (astronomiya və fizika (nəzəri fizika üzrə))

AMEA

4. Sun and Geosphere (astronomiya üzrə)

Kosmik Hava Tədqiqləri üzrə Balkan, Qara dəniz və Xəzər dənizi Regional Şəbəkəsi

5. Bakı Universitetinin Xəbərləri. Fizika-riyaziyyat Elmləri Seriyası

Bakı Dövlət Universiteti

6. Fizika

AMEA Fizika İnstitutu

7. Milli Aviasiya Akademiyasının Elmi Əsərləri

Milli Aviasiya Akademiyası

8. Milli Aviasiya Akademiyasının Elmi Məcmuələri

Milli Aviasiya Akademiyası

9. Journal of Qafqaz University. Science (fizika üzrə)

Qafqaz Universiteti

10. Проблемы енергетики (elektrofizika üzrə)

AMEA Fizika İnstitutu, Energetika İnstitutu

11. Azərbaycan Mühəndislik Akademiyasının Xəbərləri

"Azərbaycan Mühəndislik Akademiyası" İctimai Birliyi

12. Elmi Əsərlər. Fundamental Elmlər (fizika üzrə)

Azərbaycan Texniki Universiteti

13. Naxçıvan Dövlət Universiteti. Elmi Əsərlər. Fizika-riyaziyyat və Texnika Elmləri Seriyası

Naxçıvan Dövlət Universiteti

14. AMEA Naxçıvan Bölməsinin Xəbərləri. Təbiət və Texniki elmlər seriyası (Astronomiya üzrə)

AMEA Naxçıvan Bölməsi

1777 dəfə baxılıb

Sosial şəbəkələr

Faydalı linklər