GƏNCLƏRİN ELMİ ARAŞDIRMALARINA DƏSTƏK

İctimai Birliyi

Sorğu

GEAD İctimai Birliyinin fəaliyyəti haqqında məlumatı haradan əldə edirsiniz?Lütfən şəkildə gördüyünüz yazını daxil edin

Ana səhifəDissertasiyanın tərtibi qaydalarıDoktrantura ixtisas şifrləri

Yer elmləri

2503.01  Geokimya, faydalı qazıntıların geokimyəvi axtarış üsulları

2504.01  Geodeziya

2506.01  Geologiya

2507.01  Geofizika, faydalı qazıntıların geofiziki axtarış üsulları

2508.01  Geoekologiya

2511.01  Torpaqşünaslıq 

2512.01  Ümumi və regional geologiya

2513.01  Dağ-mədən işi, geotexnologiyalar

2514.01  Geotektonika və geodinamika

2515.01  Petrologiya, vulkanologiya

2516.01  Mineralogiya, kristalloqrafiya

2517.01  Litologiya

2518.01  Hidrogeologiya

2519.01  Mühəndis geologiyası və süxurşünaslıq

2520.01  Bərk faydalı qazıntıların geologiyası, axtarışı və kəşfiyyatı, minerageniya

2521.01  Neft və qaz yataqlarının geologiyası, axtarışı və kəşfiyyatı

2522.01  Faydalı qazıntıların zənginləşdirilməsi

2523.01  Quyuların qazılması texnologiyası

2524.01  Dağ sənaye və neft-qaz-mədən geologiyası, geofizikası, markşeyder işi və yer təkinin həndəsəsi

2525.01  Neft və qaz yataqlarının işlənməsi və istismarı

2526.01  Dəniz faydalı qazıntı yataqlarının işlənməsi texnologiyası

2527.01  Geomexanika, dağ süxurlarının dağıdılması, filiz aeroqazodinamikası və dağ istilik fizikası

2528.01  Yer quruluşu, torpaq kadastrı və monitorinqi

2529.01  Xəritəşünaslıq, geoinformatika

1382 dəfə baxılıb

Sosial şəbəkələr

Faydalı linklər