GƏNCLƏRİN ELMİ ARAŞDIRMALARINA DƏSTƏK

İctimai Birliyi

Sorğu

GEAD İctimai Birliyinin fəaliyyəti haqqında məlumatı haradan əldə edirsiniz?Lütfən şəkildə gördüyünüz yazını daxil edin

Ana səhifəHüquqi normativ sənədlər
Magistrantın elmi-tədqiqat təcrübəsi Dərc olunub: 10.03.2015

MAGİSTRANTIN ELMİ-TƏDQİQAT TƏCRÜBƏSİNİN TƏŞKİLİ ÜZRƏ METODİK GÖSTƏRİŞ

Magistr dərəcəsinin verilməsi Dərc olunub: 13.02.2015

Magistratura təhsilinin məzmunu, təşkili və "magistr" dərəcələrinin verilməsi qaydaları

Dissertasiyanın təqdim olunması Dərc olunub: 13.02.2015

Magistrlik dissertasiyasının hazırlanması, təqdim olunması və müdafiəsi qaydaları haqqında əsasnamə

Sosial şəbəkələr

Faydalı linklər