GƏNCLƏRİN ELMİ ARAŞDIRMALARINA DƏSTƏK

İctimai Birliyi

Sorğu

GEAD İctimai Birliyinin fəaliyyəti haqqında məlumatı haradan əldə edirsiniz?Lütfən şəkildə gördüyünüz yazını daxil edin

Ana səhifəYeni kitablar
NAXÇIVAN 5000 Dərc olunub: 14.04.2015

Kitabda Azərbaycanın ən qədim mədəniyyət mərkəzlərindən olan, yarandığı gündən Cənubi Qafqazla Ön Asiya arasında körpü rolunu oynayan, ilkin...

SABAHA DOĞRU Dərc olunub: 14.04.2015

Kitaba Azərbaycan xalqının ümumilli lideri Heydər Əliyevin və Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin müxtəlif illərdə etdiyi çıxışlar daxil...

ELM SAF ƏXLAQ DÜNYASINA AÇILAN QAPI Dərc olunub: 14.04.2015

Əsərdə N.Tusinin təbiət, cəmiyyət və insan varlığının vəhdəti barədə elmi dünyagörüşünün tam mənzərəsi öz əksini tapmışdır.

İzmir soydaşlarımızdan biri ... Dərc olunub: 18.02.2015

İzmir soydaşlarımızdan biri ... Afiq Bərdəli (Hüseynov) Afiq Bərdəli 1962-ci ildə Azərbaycanın Bərdə rayonunda anadan olmuşdur. 1999-cu ildə türkiyə vətəndaşlığına qəbul olunduqdan...

AZƏRBAYCANIN STATİSTİK GÖSTƏRİCİLƏRİ Dərc olunub: 18.02.2015

Məcmuədə mülkiyyət münasibətlərinin və təsərrüfatçılıq formalarının inkişafı, maliyyə vəziyyəti və sığorta, tədiyyə balansı, sosial və mənzil fondunun özəlləşdirilməsi,...

AZƏRBAYCANDA KİÇİK SAHİBKARLIQ Dərc olunub: 18.02.2015

Məcmuəyə kiçik sahibkarlıq subyektləri hesab olunan hüqiqi şəxslərlə yanaşı, fərdi sahibkarlar-fiziki şəxslərlə bağlı kompleks məlumatlar daxil edilmişdir....

XÜSUSİ İQTİSADİ ZONALARIN TƏTBİQİ PROBLEMLƏRİ Dərc olunub: 18.02.2015

Monoqrafiyada xüsusi iqtisadi zonaların tətbiqi problemləri araşdırılmışdır. Bu məqsədlə iqtisadiyyat elmində və dünya iqtisadiyyatı proseslərində xüsusi iqtisadi zonalara...

SİVİLİZASİYALARARASI DİALOQ Dərc olunub: 18.02.2015

Kitab vahid ümumbəşəri sivilizasiya ideyasına, Şərq və Qərb sivilizasiyaları, habelə lokal sivilizasiyalar arasında qarşılıqlı əlaqəyə, onların toplanması...

МАРТ 1918 г БАКУ Dərc olunub: 18.02.2015

Kitabda 1918-ci il mart hadisələrinin, xalqımıza qarşı aparılan deportasiya siyasətinin, Bakıda törədilən qırğınların, soyqırımların geniş şərhi verilmişdir. Rus...

TÜRK DÖVLƏTLƏRİ BİRLİYİ Qlobal inteqrasiyanın Avrasiya modeli Dərc olunub: 23.01.2015

TÜRK DÖVLƏTLƏRİ BİRLİYİ Qlobal inteqrasiyanın Avrasiya modeli Cavanşir Feyziyev Kitab türk dünyasının taleyi ilə bağlı ən aktual problemə - Türk Dövlətləri Birliyinin yaradılması...

Sosial şəbəkələr

Faydalı linklər