GƏNCLƏRİN ELMİ ARAŞDIRMALARINA DƏSTƏK

İctimai Birliyi

Sorğu

GEAD İctimai Birliyinin fəaliyyəti haqqında məlumatı haradan əldə edirsiniz?Lütfən şəkildə gördüyünüz yazını daxil edin

Ana səhifəElmi nəşrlərGEAD elmi məcmuəsi

GEAD elmi məcmuəsi

 

BAŞ REDAKTOR

Dos. Dr. Məmmədəli Babaşlı

REDAKTOR

Dr. Anar Qafarov

Dr. Ruslan Abdullayev

REDAKTOR MÜAVİNİ

Toğrul Məmmədov

REDAKSİYA HEYƏTİ

Dos. Dr. Məmmədəli Babaşlı (Qafqaz Universiteti), Dr. Anar Qafarov (AMEA Fəlsəfə, Sosiologiya və Hüquq İnstitutu), Dr. Ruslan Abdullayev (AMEA Nəsimi Adına Dilçilik İnstitutu), Dr. Samir Cavadov (Azərbaycan Tibb Univ.), Dr. Vüqar Musayev (AMEA İnformasiya və Texnologiya İnstitutu)

 

MÜNDƏRİCAT

1. Dr. Anar Qafarov - Nasiruddin Tusinin ilimler tasnifi açısından felsefe-Ahlâk İlişkisi

2. Dr. Ruslan Abdullayev - Qıpçaq qrupu türk dillərində adverbiallaşma leksik-semantik konversiyanın bir növü kimi

3. Rauf Amanov - Şəki-Zaqatala iqtisadi rayonunun təbii şəraiti və təbii ehtiyatlarının təsərrüfat baxımından 

4. Dr. Adil Aminov - Emosional gərginliyin səviyyəsindən asılı olaraq təlim və yaddaş proseslərinin müqayisəli analizi

Sosial şəbəkələr

Faydalı linklər