GƏNCLƏRİN ELMİ ARAŞDIRMALARINA DƏSTƏK

İctimai Birliyi

Sorğu

GEAD İctimai Birliyinin fəaliyyəti haqqında məlumatı haradan əldə edirsiniz?Lütfən şəkildə gördüyünüz yazını daxil edin

Ana səhifəElmi nəşrlərAAK-ın tövsiyə etdiyi nəşrlər

AAK-ın tövsiyə etdiyi nəşrlər

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyası Rəyasət Heyətinin 30 aprel 2010-cu il tarixli iclasında (protokol N 10-R) "Azərbaycan Respublikasında dissertasiyaların əsas nəticələrinin dərc olunması tövsiyə edilən elmi nəşrlərin siyahısı" təsdiq edilmişdir

1.Riyaziyyat və Mexanika elmləri

2.Fizika və Astronomiya elmləri

3.İqtisadiyyat elmləri

4.Texnika elmləri

5.Yer elmləri

6.Tibb elmləri

7.Biologiya və kənd təsərrüfatı elmləri

8.Hüquq elmləri

9.Tarix və siyasi elmləri

10.Fəlsəfə, sosiologiya, psixologiya, ilahiyyat elmləri

11.Pedaqogika elmləri

12.Filologiya elmləri

13.Sənətşünaslıq və memarlıq

Sosial şəbəkələr

Faydalı linklər