GƏNCLƏRİN ELMİ ARAŞDIRMALARINA DƏSTƏK

İctimai Birliyi

Sorğu

GEAD İctimai Birliyinin fəaliyyəti haqqında məlumatı haradan əldə edirsiniz?Lütfən şəkildə gördüyünüz yazını daxil edin

Ana səhifəElmi fəaliyyətDissertasiyanın tərtibi qaydaları

Dissertasiyanın tərtibi qaydaları

Dissertasiyaların  tərtibi  qaydaları

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyası Rəyasət Heyətinin 19 sentyabr 2003-cü il tarixli (protokol №12) və 06 iyun 2004-cü il tarixli (protokol №11) qərarları ilə edilmiş dəyişikliklərlə:

 

1. Dissertasiyanın strukturu

2. Dissertasiyanın tərtib edilməsi qaydaları

3. İllüstrasiya

4. Cədvəllər

5. Formullar

6. Biblioqrafik istinadlar

7. Üz vərəqi

8. Mündəricat

9. Şərti işarələr, simvollar, vahidlər və terminlər siyahısı

10. İstifadə edilmiş ədəbiyyat

Sosial şəbəkələr

Faydalı linklər