GƏNCLƏRİN ELMİ ARAŞDIRMALARINA DƏSTƏK

İctimai Birliyi

Sorğu

GEAD İctimai Birliyinin fəaliyyəti haqqında məlumatı haradan əldə edirsiniz?Lütfən şəkildə gördüyünüz yazını daxil edin

Ana səhifəElmi nəşrlərZəfər gününə həsr olunmuş gənc tədqiqatçıların elmi məqalələr toplusu

Zəfər gününə həsr olunmuş gənc tədqiqatçıların elmi məqalələr toplusu

“Gənclərin Elmi Araşdırmalarına Dəstək” İctimai Birliyinin Zərfər gününə həsr edilmiş gənc tədqiqatçıların “Elmi Məqalələr Toplusu” nəşr olunmuşdur.  Topluda Azərbaycanın müxtəlif elm və təhsil olcaqalarında fəaliyyət göstərən gənc tədqiqatçıların məqalələri toplanmışdır. “Elmi Məqalələr Toplusu”nun  baş redaktoru dos. Rəşad Səlimov,  redaktoru Elvin Hüseynov, məsul katibi dos.Ruslan Abdullayevdir. Jurnalın nəşrində “Gənclərin Elmi Araşdırmalarına Dəstək” İctimai Birlyinin məqsədi gənclərin elmi fəaliyyətini işıqlandırmaq, tədqiqatlarını ictimaiyyətə təqdim etmək, eyni zamanda gəncləri elmə təşfiq etməkdən ibarətdir. Topluda Qobustan-Abşeron fiziki-coğrafi rayonunda palçıq vulkanlarının ətraf mühitə təsirinin təhlili, Balaxanı-Sabunçu-Ramanı yatağında qalıq neft ehtiyatlarının realizəsinin geoloji əsasları (VIII horizont timsalında), Davamlı iqtisadi artım iqtisadi inkişafın əsas hədəfi kimi, Paylanmış heksamiqyaslı sistemlərdən qraflar nəzəriyyəsinin tətbiqi ilə yük balanslaşdırılmasının optimallaşdırılması, Günəşli yatağının X horizontunun işlənməsinin cari vəziyyətinin təhlili, İstilik üsullarının tətbiqi üçün yataq sahəsində müvafiq zonaların seçilməsi barədə (Qərbi Abşeron yatağı timsalında), Darvin bankası yatağının cənub-şərq periklinalının strukturunun dəqiqləşdirilməsi və ehtiyatların geoloji riskləri və s. mövzularda 19 məqalə ictimaiyyətə təqdim edilmişdir.

https://drive.google.com/file/d/1qYuuCP9FGyqCaH2KMqxSrJEAutlPEJrx/view?usp=sharing

Sosial şəbəkələr

Faydalı linklər